Insinööriopiskelijat kuvaavat kulttuurinsa olevan yhteishenkeä luovaa ja ilmoista toimintaa. Kulttuuri vaikuttaa suuresti siihen miten opiskelijat viestivät ja verkostoituvat toistensa kanssa, erityisesti yhteisen hyvinvoinnin edistämisen ja etujen ajamisen asialla. Niin kuin liittojenkin toiminnoilla, myös insinööriopiskelijakulttuurilla on pitkät historian juuret, aina vuoteen 1917 asti. Näillä opiskelijoilla komeilee päässä lilan värinen tupsulakki, mitä kutsutaan insinöörilakiksi ja samalla käytetään omaan kouluun kuuluvia opiskelijahaalareita. Insinööriopiskelijoilla on myös oma laulukirjansa, Laulumatti, joka sisältää insinöörimäisiä lauluja.

Opiskelijoiden liiton paikallisyhdistysten tehtävänä onkin kehittää sekä ylläpitää nykyistä insinöörioEngineering Student Dayspiskelijakulttuuria. Opiskelijat tuodaan yhteen erilaisin tempauksin sekä tapahtumin, ja näissä tutustutaan myös muihin, eri oppilaitoksen opiskelijoihin. Insinööriopiskelijapäivät pidetään vuosittain aina syksyllä ja siihen kerääntyykin suuri joukko alan opiskeluja. Myös valmistuneet insinöörit ovat tervetulleita juhliin ja se onkin oiva paikka muistuttaa mieleen vanhoja opiskelumuistoja. Myös pienempiä tapahtumia tehdään jatkuvasti eri paikallisyhdistyksissä ja näiden tarkoitus voi olla pelkästään hupiin tai hyötyyn liittyvää, tai ne voivat yhdistää molemmat tekijät.

Liiton säännöt ja liittyminen

Opiskelijan liittyessä Insinööriopiskelijaliitto IOL:ään se maksavat jäsenyydestä 30 euroa. Tämä kattaa jäsenyyden koko opiskelun osalta, aina valmistumiseen asti. Hinta ei kuitenkaan sisällä erillistä lisäaikaa opiskeluihin, vaan sen maksimipituus on viisi vuotta. Tämän jälkeen, koulutuksen jatkuessa, peritään 30 euroa vuosittain, jotta jäsenyys säilyy. Jos opiskelija kuuluu liiton kautta myös IAET – kassaan, laskutetaan tämän jäsenmaksu erikseen. Vuonna 2016 työttömyyskassamaksun suuruus oli 105 euroa vuodelta.

Liittoon liittymisen jälkeen opiskelijan on pidettävä huolta, että opintoihin liittyvät tiedot ovat ajan tasalla. Mikäli arvioitu oppilaitos, opintosuuntaus tai valmistumispäivä muuttuu, on se päivitettävä erillisellä muutospyynnöllä. Liiton jäsenillä on sen sivuilla oma jäsennäkymä, jossa tietojen muuttamiseen liittyviä kaavakkeita voidaan lähettää, tietoja voidaan tarkastella ja esimerkiksi työttömyyskassaan voidaan liittyä.

Kun opiskelijan on aika valmistua, tästä on tehtävä liitolle erillinen valmistumisilmoitus. Tämänkin voi hoitaa jäsennäkymän kautta muutospyyntönä, tai vastaavasti liitos asiakaspalvelun kautta. Opiskelijajäsen siirtyy automaattisesti valmistumispäivästä Insinööriliiton jäseneksi, jollei tämä ole muuta ilmoittanut liitolle. Jäsen lisätään alueen omaan järjestöön ja se määräytyy valmistuvan opiskelijan postiosoitteen perusteella.