• Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto
 • Mitä Insinööri tarkoittaa?
 • Insinööriopiskelijaliiton organisaatio lyhyesti
 • Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto

  Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto

  Tekniikan alaa on mahdollista opiskella myös yliopistoissa sekä teknillisissä yliopistoissa. Näissä koulutus keskittyy neljään eri tutkintoon. Alempi korkeakoulututkinto on nimikkeeltään tekniikan kandidaatti. Tämän koulutuksen laajuus on 180 opintopistettä ja tästä 8 – 10 opintopistettä saavutetaan kandidaatintyöllä. Englanninkielinen nimitys tutkinnolle on B.Sc., eli Batchelor of Science. Ylempi korkeakoulututkinto puolestaan on nimeltään diplomi – insinööri ja tämän saavuttaakseen oppilaan on kerättävä 120 […]

 • Mitä Insinööri tarkoittaa?

  Mitä Insinööri tarkoittaa?

  Insinööri on yleiskäsite, mikä sisältää alleen ne insinöörit jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon, ne insinöörit jotka ovat saaneet ylemmän korkeakoulututkinnon, sekä diplomi – insinöörit, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Käsite sisältää myös muut ammatillisen korkea – asteen suorittaneet insinöörit. Muiden maiden käsitys insinööreistä vaihtelee, mutta vastaavien tutkintojen haltijat kuuluvat kaikki insinööreihin. Joissain maissa on erikseen tiukasti määrätty, ketkä saavat nimitystä käyttää […]

 • Insinööriopiskelijaliiton organisaatio lyhyesti

  Insinööriopiskelijaliiton organisaatio lyhyesti

  Yhteyshenkilöt Koko liiton toiminto on rakentunut toimivan yhteyshenkilöjärjestelmän varaan. Kuhunkin luokkaan nimetään kaksi yhteyshenkilöä ja näiden tehtävänä on tiedon välittäminen koko luokalle, sekä jäsenten palautteen vieminen paikallisyhdistykselle. Paikallisyhdistyksen hallitus Joka vuosi järjestetään yhdistyksen kokous, jossa hallituksen jäsenet valitaan. Koko yhdistys muodostuu eri paikkakuntien paikallisyhdistyksistä ja nämä toimivat käytännön työn tekijöinä jotka sekä toteuttavat että suunnittelevat tapahtumia ja koulutuksia jäsenilleen. Hallitus […]

 

Most Recent

Insinööritutkinnon historia Suomessa

Insinööritutkinnon historia Suomessa

Suomessa teknillinen koulutus alkoi vuonna 1835, jolloin säädettiin keisarillinen asetus manufaktuuri- sekä hantverkkikoulujen perustamisesta. Helsinki, Turku sekä Vaasa olivat ensimmäiset kaupungit joihin oppilaitokset perustettiin, mutta sekä oppilaiden että opettajien puuttuessa Vaasan ja Turun koulut muuttuivat ammattikoulutasoisiksi laitoksiksi. Helsingin koulu puolestaan muuttui 1870 – luvulla polyteknilliseksi opistoksi, ja myöhemmin vuonna 1908 siitä tehtiin teknillinen korkeakoulu. Teknillisessä korkeakoulussa saatettuun suorittaa maanmittarin, insinöörin […]

 
 

Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto

Yliopistokoulutus ja insinöörin tutkinto

Tekniikan alaa on mahdollista opiskella myös yliopistoissa sekä teknillisissä yliopistoissa. Näissä koulutus keskittyy neljään eri tutkintoon. Alempi korkeakoulututkinto on nimikkeeltään tekniikan kandidaatti. Tämän koulutuksen laajuus on 180 opintopistettä ja tästä 8 – 10 opintopistettä saavutetaan kandidaatintyöllä. Englanninkielinen nimitys tutkinnolle on B.Sc., eli Batchelor of Science. Ylempi korkeakoulututkinto puolestaan on nimeltään diplomi – insinööri ja tämän saavuttaakseen oppilaan on kerättävä 120 […]

 
 

Mitä Insinööri tarkoittaa?

Mitä Insinööri tarkoittaa?

Insinööri on yleiskäsite, mikä sisältää alleen ne insinöörit jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakoulututkinnon, ne insinöörit jotka ovat saaneet ylemmän korkeakoulututkinnon, sekä diplomi – insinöörit, jotka ovat suorittaneet ylemmän korkeakoulututkinnon. Käsite sisältää myös muut ammatillisen korkea – asteen suorittaneet insinöörit. Muiden maiden käsitys insinööreistä vaihtelee, mutta vastaavien tutkintojen haltijat kuuluvat kaikki insinööreihin. Joissain maissa on erikseen tiukasti määrätty, ketkä saavat nimitystä käyttää […]

 
 

Insinöörin koulutus muualla maailmassa

Insinöörin koulutus muualla maailmassa

Yleensä insinöörikoulutusperinne voidaan jakaa kahteen erilliseen päähaaraan, joihin kuuluvat mannermainen sekä anglosaksinen haara. Mannermaisessa haarassa lähtömaana on ollut Saksa, ja se muistuttaa hyvin pitkälti myös suomalaista tiede- ja opistokorkeakouluinsinöörin opintoja. Tutkintonimikkeenä diplomi – insinööri on otettu suoraan saksankielisestä sanasta Diplom – Ingenieur. Anglosaksinen järjestelmä on puolestaan saanut huonomman alun Iso – Britannian heikosta ammattikoulutuksesta, jonka myötä iso osa insinööreistä oli […]

 
 

Insinööriopiskelija liitto – käsite ja historia

Insinööriopiskelija liitto – käsite ja historia

Mikä on Insinööriopiskelijaliitto Insinööriopiskelijoilla on myös oma ammatillinen etujärjestönsä ja sen virallinen nimi on Insinööriopiskelijaliitto IOL ry. Tämä kuuluu myös Insinööriliiton alle ja onkin sen suurin jäsenjärjestö. Insinööriopiskelijaliitto pitää tehtävänään opiskelijoiden edun ajamista ja se toimii pääasiassa insinöörikoulutuksen kehittämisessä, työelämävalmiuksien kehittämisessä sekä insinööriopiskelijakulttuurin kehittämisessä. IOL on jakautunut 23 paikalliseen yhdistykseen ympäri maata, ja yhdessä niissä on noin 17 000 jäsentä. […]

 
 

Insinööriopiskelijaliiton organisaatio lyhyesti

Insinööriopiskelijaliiton organisaatio lyhyesti

Yhteyshenkilöt Koko liiton toiminto on rakentunut toimivan yhteyshenkilöjärjestelmän varaan. Kuhunkin luokkaan nimetään kaksi yhteyshenkilöä ja näiden tehtävänä on tiedon välittäminen koko luokalle, sekä jäsenten palautteen vieminen paikallisyhdistykselle. Paikallisyhdistyksen hallitus Joka vuosi järjestetään yhdistyksen kokous, jossa hallituksen jäsenet valitaan. Koko yhdistys muodostuu eri paikkakuntien paikallisyhdistyksistä ja nämä toimivat käytännön työn tekijöinä jotka sekä toteuttavat että suunnittelevat tapahtumia ja koulutuksia jäsenilleen. Hallitus […]

 
 

Ammattikorkeakoulut ja valmistuminen insinööriksi

Ammattikorkeakoulut ja valmistuminen insinööriksi

Insinöörin koulutusta tarjotaan suomenkielisissä ammattikorkeakouluissa kahdessakymmenessä eri paikassa ja ruotsinkielisissä ammattikouluissa taas neljässä eri paikassa. Koulutus voidaan suorittaa esimerkiksi tekniikan ja metsätalouden tai tekniikan ja liikenteen osastoilla. Insinöörikoulutus kuuluu suurimmaksi osakseen tekniikan ja liikenteen alaan, mutta poikkeuksena on metsätalousinsinööri. Tutkinto itsessään sisältää 240 opintopistettä ammattikorkeakoulututkintona se toimii korkeakoulujärjestelmässä yliopistojen rinnalla, ei – yliopistollisena osana. Sen virallinen nimitys englanniksi on Batchelor […]

 
 

Insinööriopiskelijoiden oma kulttuuri ja liittoon liittyminen

Insinööriopiskelijoiden oma kulttuuri ja liittoon liittyminen

Insinööriopiskelijat kuvaavat kulttuurinsa olevan yhteishenkeä luovaa ja ilmoista toimintaa. Kulttuuri vaikuttaa suuresti siihen miten opiskelijat viestivät ja verkostoituvat toistensa kanssa, erityisesti yhteisen hyvinvoinnin edistämisen ja etujen ajamisen asialla. Niin kuin liittojenkin toiminnoilla, myös insinööriopiskelijakulttuurilla on pitkät historian juuret, aina vuoteen 1917 asti. Näillä opiskelijoilla komeilee päässä lilan värinen tupsulakki, mitä kutsutaan insinöörilakiksi ja samalla käytetään omaan kouluun kuuluvia opiskelijahaalareita. Insinööriopiskelijoilla […]